Logo

torsjon_symbol

Symbolikken vil ha ulike betydninger for den som tolker det. Intensjonen er å skape nysgjerrighet, samt gi assosiasjoner i retning av:

 

 

torsjon-tak

 

To bærebjelker som holder oppe et tak.

 

 

 

torsjon-hogspentmast

 

Høgspent mast med travers i toppen

 

 

torsjon-kunnskapens-tre

 

Antydning om treform, med kunnskapens røtter, solid stamme og en sterk krone som ambisiøst strekker seg oppover

 


torsjon-tors-hammer-mjolnir

 

Tors hammer Mjølnir, som kan slå i bordet ved behov

 

 

 

 

torsjon-t

 

Forbokstaven T i firmanavnet

 

 

torsjon-hammer

 

Hammer, som treffer spikeren på hodet.