22kV Høgspentkabel Sund -Langstranden

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Etablering av ny forsyningsløsning i Distribusjonsnett
Lengde trase: 11km
Spenningsnivå: 22kV
Beskrivelse:
10,4 km HS/LS grøft
11 stk nye nettstasjoner
3,1 km fellesføring bredbånd
9 stk fiberkummer
1 stk HS mast
1 km HS i sjø
Kostnadsramme: 13-15 MNOK
Status: Utførelse Pågår

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt