22kV Sjøkabel Horn-Ylvingen-Vega

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Etablering av ny forsyningsløsning i Distribusjonsnett
Lengde trase: Totalt 14,2km sjøkabel
Spenningsnivå: 22kV
Beskrivelse: Etablering av ny høgspent forbindelse fra Horn til Vega, via Ylvingen, inkl 4 landtak og arbeider på land
Kostnadsramme: xx MNOK
Status: Detaljprosjektering pågår

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt