Dønna Barnehage

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Dønna Kommune
Type prosjekt: Forstudie Nybygg og utomhus
Kostnadsramme: 22 MNOK
Status: Forprosjekt ferdig, avventer realisering

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt