Industriveien 5

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Holding
Type prosjekt: Forprosjekt renovering kontor og lagerbygg
Beskrivelse: Tegning og utredninger av ulike alternativer ombygging i 1 etg og 3 etg
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Forprosjekt pågår