Karivika Nettstasjon

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Bistand tegning og situasjonsplan
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Utført