Ny Meisfjord Transformatorstasjon

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Etablering av ny transformatorstasjon
Spenningsnivå: 22kV, 66kV og 132kV (regionalnett)
Beskrivelse: 
Flytting og oppgradering av Meisfjord Transformatorstasjon. 20MVA transformator, 132/22kV. Utendørs 132kV bryterfelt.
Kostnadsramme: 30-40 MNOK
Status: Forprosjekt

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt