Søvik Badehus og driftsbygning

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Øyvind Knapstad
Type prosjekt: Forprosjekt med Tegning, situasjonsplan og byggesøknad
Beskrivelse: Badehus, driftsbygg og nytt inngangsparti i tilknytning til eksisterende våningshus
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Søknad godkjent, detaljprosjektering pågår