Utvidelse Leirosen Transformatorstasjon

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Utvidelse av Transformatorstasjon, bygg og utendørs
Spenningsnivå: 22kV, 66kV og 132kV (regionalnett)
Beskrivelse: Bygge utendørs 132kV Bryterfelt, inkl utbedring av bygg og adkomst
Kostnadsramme: xx MNOK
Status: Forprosjekt

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt