Strandgt 30 Renovering og brukertilpasning

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Rune Larsen og Anne-Helene Dahlheim
Type prosjekt: Forprosjekt med Tegning og situasjonsplan
Kostnadsramme: 3-6 MNOK
Status: Utredning Alternative Løsninger