22kV Høgspentkabel Tilrem – Horn

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: 11km OPI, 3 koblingsstasjoner, 3 nettstasjoner ++
Kostnadsramme: 18 MNOK
Status: Pågår