22kV Kleiva – Hundålvassdammen

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett og Vannkraft
Type prosjekt: 8km OPI kanal, forprosjekt
Status: Terminert etter anskaffelsesfase pga kost/nytte

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt