22kV Sjøkabel Austbø – Buøya

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: 2,5km 22kV sjøkabel
Kostnadsramme: 4 MNOK
Status: Ferdig

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt