Arealeffektivisering Helgeland Kraft

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Holding
Type prosjekt: Utredning arealbehov, omdisponering og alternativanalyser
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Ferdigstilt

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt