Arealeffektivisering Helgeland Kraft

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Holding
Type prosjekt: Utredning arealbehov, omdisponering og alternativanalyser
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Ferdigstilt