Dønna Barnehage

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Dønna Kommune
Type prosjekt: Forstudie Tekniske løsninger Nybygg og utomhus
Kostnadsramme: 22 MNOK
Status: Forprosjekt ferdig, avventer realisering