Dønna Barnehage Utførelsesfase

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Dønna KommuneType prosjekt: Byggherreombud utførelsesfase
Kostnadsramme: 20 MNOK
Status: Avventer fysisk oppstart

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt