Dønna Barnehage Utførelsesfase

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Dønna KommuneType prosjekt: Byggherreombud utførelsesfase
Kostnadsramme: 20 MNOK
Status: Avventer fysisk oppstart