E6 Tilpasninger HS/LS nett

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Ombygging og flytting 22kV distribusjonsnett
Spenningsnivå: 22kV
Beskrivelse: HS/LS kabler, nettstasjoner pga ny E6 på Helgeland
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Fortløpende utførelser