Industriveien 5

av admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Holding
Type prosjekt: Forprosjekt ombygging, tekniske løsninger
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Forprosjekt pågår

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt