Industriveien 5

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Holding
Type prosjekt: Forprosjekt ombygging, tekniske løsninger
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Forprosjekt pågår