Masteombygging FEF 2006* (sluttføring)

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Ombygging ca 750 22kV -og 11kV mastetrafoarrangement
Kostnadsramme: 120 MNOK
Status: Ferdig