Strandgt 30 Brukertilpasning

by admin

Byggherre/Oppdragsgiver: Husbanken
Type prosjekt: Utredning og prosjektering ifm funksjonstilpasning
Status: Rapport ferdig