Tosbotn Trafostasjon * (sluttføring)

by admin
Tosbotn Transformatorstasjon

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Trafostasjon
Kostnadsramme: 40 MNOK
Status: Ferdig