Trongsundet Trafostasjon * (sluttføring)

av admin
Trongsundet Transformatorstasjon

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Trafostasjon
Kostnadsramme: 50 MNOK
Status: Ferdig

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt