Trongsundet Trafostasjon * (sluttføring)

by admin
Trongsundet Transformatorstasjon

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Trafostasjon
Kostnadsramme: 50 MNOK
Status: Ferdig