Leder: Ny milepæl

av admin

«Et hovedspørsmål er hvorvidt man skal bygge ut (dagens sykehus), eller bygge nytt på en av de to alternative tomtene».

Så hva vil bli det endelige valget? Landets fremste spesialister på sykehusbygging skal nå tygge store mengder data på dagens sykehusanlegg, Karlsenmarka/Rishatten, og Vågen/Kvernåsen. Kostnader og tekniske spørsmål skal eltes og vendes.

Leder: Ny milepæl

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt