3D-SCANNING

Raskt og kostnadseffektivt

3D-SCANNING

Raskt og kostnadseffektivt

Hva er 3D-Scanning?

Hva er 3D-scanning?

3D-scanning går raskt og er kostnadseffektivt. Med enorme mengder med data og underlag som gir deg som prosjekterende store fordeler, f. eks ved manglende underlag på prosjekt eller ved detaljprosjektering mot eksisterende konstruksjoner.

Her kommer mer info.

HVA GJØR TORSJON?

Torsjon AS har i en årrekke tilbudt denne tjenesten til en rekke Byggherrer på Helgeland. Vi har derfor lang erfaring med å gjennomføre byggeprosjekter i tråd med forskriften. Torsjon tilbyr hjelp fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, målet vårt er å bidra til at det velges løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet.

 

Våre tjenester tilpasses byggherrens organisasjon, kapasitet og prosjektmessige behov.

Torsjon AS har i en årrekke tilbudt denne tjenesten til en rekke Byggherrer på Helgeland. Vi har derfor lang erfaring med å gjennomføre byggeprosjekter i tråd med forskriften. Torsjon tilbyr hjelp fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, målet vårt er å bidra til at det velges løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet.

 

Våre tjenester tilpasses byggherrens organisasjon, kapasitet og prosjektmessige behov.

Hva gjør Torsjon?

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt