BRANNVERN

Vi i Torsjon AS er her for deg

Hva gjør Torsjon Brannvern

Hva gjør Torsjon Brannvern

Vi ønsker å hjelpe deg som eier og bruker et byggverk med å oppnå bedre brannsikkerhet. Vi sørger for å dokumentere ditt systematiske sikkerhetsarbeid, slik at du får frigjort tid til å gjøre andre ting. Våre tjenester omfatter alt fra eksisterende bygg, til byggverk som ennå bare er en visjon som venter på å bli realisert.

 

Kort oppsummert hjelper vi deg med å:

  • Redusere sannsynligheten for brann
  • Begrense konsekvensene for liv, helse, miljø og materielle og kulturhistoriske verdier

Som kunde i Torsjon AS vil du være garantert en god oversikt, og vi vil være en faglig dyktig samarbeidspartner som du kan diskutere brannsikkerhet med. Vi kan se over dokumentasjon, utføre opplæring og gjennomføre systematiske branninspeksjonsrunder på bygget for deg. Når overordnet dokumentasjon er på plass, vil våre rutinemessige branninspeksjoner være forebyggende, samtidig som leietakere, beboere, ansatte og brukere vil føle seg godt ivaretatt og trygge. Våre rapporter er av god kvalitet, og gir en god oversikt for de som trenger et beslutningsgrunnlag. Det vi gjør er særlig relevant for deg som eier, leder, er i styret, drifter, forvalter en virksomhet eller et bygg.

Vi ønsker å hjelpe deg som eier og bruker et byggverk med å oppnå bedre brannsikkerhet. Vi sørger for å dokumentere ditt systematiske sikkerhetsarbeid, slik at du får frigjort tid til å gjøre andre ting. Våre tjenester omfatter alt fra eksisterende bygg, til byggverk som ennå bare er en visjon som venter på å bli realisert.

 

Kort oppsummert hjelper vi deg med å:

  • Redusere sannsynligheten for brann
  • Begrense konsekvensene for liv, helse, miljø og materielle og kulturhistoriske verdier

Som kunde i Torsjon AS vil du være garantert en god oversikt, og vi vil være en faglig dyktig samarbeidspartner som du kan diskutere brannsikkerhet med. Vi kan se over dokumentasjon, utføre opplæring og gjennomføre systematiske branninspeksjonsrunder på bygget for deg. Når overordnet dokumentasjon er på plass, vil våre rutinemessige branninspeksjoner være forebyggende, samtidig som leietakere, beboere, ansatte og brukere vil føle seg godt ivaretatt og trygge. Våre rapporter er av god kvalitet, og gir en god oversikt for de som trenger et beslutningsgrunnlag. Det vi gjør er særlig relevant for deg som eier, leder, er i styret, drifter, forvalter en virksomhet eller et bygg.

Eieren har et særlig ansvar som ikke kan delegeres bort

Eieren som er oppført i grunnboka har ansvaret for at byggverket er trygt å bruke, og at det brukes til formålet det er egnet og beregnet for. Eier er ansvarlig for å dokumentere overfor brannvernmyndigheten at det er gjort tilstrekkelig med forsvarlig forebyggende arbeid innen brannvern. Dokumentasjon må samlet sett bevise at kravene til byggverket er oppfylt. Dokumentasjon av brannsikkerhet skal utarbeides for å sikre at eier og virksomhet/bruker har dokumentert brannsikkerheten, og at brannvernet er organisert  på en hensiktsmessig måte. Torsjon AS bistår både eier og leietaker med å sikre at alle rutiner er i orden, at alle dokumenter er på plass, og hjelper til med tolkning av lover og forskrifter.

God brannsikkerhet oppnås gjennom et planlagt samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Både eier og bruker har derfor plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket. Det er også slik i Norge at vi har et generelt krav til aktsomhet. Det betyr at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Eieren har et særlig ansvar som ikke kan delegeres bort

Eieren som er oppført i grunnboka har ansvaret for at byggverket er trygt å bruke, og at det brukes til formålet det er egnet og beregnet for. Eier er ansvarlig for å dokumentere overfor brannvernmyndigheten at det er gjort tilstrekkelig med forsvarlig forebyggende arbeid innen brannvern. Dokumentasjon må samlet sett bevise at kravene til byggverket er oppfylt. Dokumentasjon av brannsikkerhet skal utarbeides for å sikre at eier og virksomhet/bruker har dokumentert brannsikkerheten, og at brannvernet er organisert  på en hensiktsmessig måte. Torsjon AS bistår både eier og leietaker med å sikre at alle rutiner er i orden, at alle dokumenter er på plass, og hjelper til med tolkning av lover og forskrifter.

God brannsikkerhet oppnås gjennom et planlagt samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Både eier og bruker har derfor plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket. Det er også slik i Norge at vi har et generelt krav til aktsomhet. Det betyr at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Torsjon AS veileder gjerne deg og din organisasjon med å forstå det lovpålagte ansvaret, og vi hjelper deg med å oppfylle kravene.

Vi i Torsjon AS er her for deg

Brukeren har en grunnleggende plikt til å bruke byggverket i samsvar med kravene til byggverket, og unngå unødig risiko for brann.

 

Les mer på:

Forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt