Referanseprosjekt Ingeniørtjenester

INGENIØRTJENESTER

Strandgt 30 Brukertilpasning

Strandgt 30 Rapport

Byggherre/Oppdragsgiver: Husbanken
Type prosjekt: Utredning og prosjektering ifm funksjonstilpasning
Status: Rapport ferdig

Arealeffektivisering Helgeland Kraft

HK Arealeffektivisering

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Holding
Type prosjekt: Utredning arealbehov, omdisponering og alternativanalyser
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Ferdigstilt

Dønna Barnehage Utførelsesfase

Dønna Barnehage Byggherreombud.png

Byggherre/Oppdragsgiver: Dønna Kommune
Type prosjekt: Byggherreombud utførelsesfase
Kostnadsramme: 20 MNOK
Status: Avventer fysisk oppstart

Dønna Barnehage
Byggherre/Oppdragsgiver: Dønna Kommune
Type prosjekt: Forstudie Tekniske løsninger Nybygg og utomhus
Kostnadsramme: 22 MNOK
Status: Forprosjekt ferdig, avventer realisering

Industriveien 5
Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Holding
Type prosjekt: Forprosjekt ombygging, tekniske løsninger
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Forprosjekt pågår