INGENIØRTJENESTER & RÅDGIVNING

Rådgivende Ingeniør Bygg

Det er et forskriftskrav at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

 

Teknisk kompetanse og erfaring er viktig for å sikre kvaliteten til ditt bygg. Ingen kan alt, og erkjennelsen om behov for faglig veiledning og støtte kan være nøkkelen til et solid og brukervennlig bygg.

 

Lover og forskrifter skal oppfylles. Byggdetaljblad og bransjestandarder fungerer som beste praksis, men det må også kombineres med erfaringer og lokal kunnskap.

Torsjon AS leder gjerne ditt tverrfaglige prosjekteringsteam.

Vi leder ditt byggeprosjekt:

 • Rådgivende Ingeniør Bygg
 • Beskrivelser og konkurransgrunnlag
 • Kontrakter
 • Byggeledelse
 • Tilstandsanalyser nivå 1
 • Byggherreombud
 • Uavhengig kontroll
 • Tiltaksplaner forurenset grunn

Bestill eller spør oss:

[wpforms id=»1575″]

Nøkkelord:

 • Industribygg
 • Næringsbygg
 • Institusjonsbygg
 • Renovasjon/påbygg
 • Grøftesnitt kabelgrøfter, OPI,
 • fellesføringer
 • Brukertilpasninger
 • Kvalitative-, og  kvantitative analyser
 • Scenariovurderinger
Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt