Navnevalg

Inspirasjon til firmanavnet er hentet fra fagterminologien til en bygningsingeniør. Navnet Torsjon kommer fra det mekaniske begrepet torsjon. Det betyr vridning om lengdeaksen. Vi kan få vridningsspenning, og torsjonsmoment.

torsjon-stav-1

torsjon-stav-2

 

Det handler om kraft * arm = moment. I dette tilfellet moment om lengdeaksen.

Ved dimensjonering av konstruksjoner må en ingeniør ha kontroll på de kreftene som påvirker, og de spenningene som oppstår. Dette er viktig for å oppnå høyere kapasitet i strukturen, enn de spenningene som kan oppstå ved f eks brudd- eller ulykkeslast. Utilstrekkelig kapasitet vil medføre at strukturen kollapser ved belastning!

Krefter som gir torsjon, og spenninger som da oppstår i materialet må være mindre enn kapasiteten til å motstå torsjonskreftene. Det må også være innenfor deformasjonskravene. F eks: Ingen ønsker at bilen skal vri seg hver gang motoren starter…

Torsjon kan også benevnes som vridning og dreining.

En stav som holdes i endene og vris, er utsatt for torsjon. Stavens ender blir da utsatt for et dreiemoment, torsjonsmoment. En rett linje på stavoverflaten parallelt med stavaksen vil vri seg til en skruelinje. Torsjonsvinkelen er den vinkel en radius til nevnte linje i den ene endeflaten danner med den tilsvarende radius i den andre endeflaten.

 

 

 

torsjon-vridning-om-lengdeaksen

Fra <https://no.wikipedia.org/wiki/Torsjon> :

Torsjon er i mekanikken vridning eller dreining av et legeme som utsettes for dreiemoment eller torsjonsmoment. Dreiemomentet måles i Nm (Newtonmeter), der lengden og kraften står vinkelrett på hverandre. For massive staver med sirkulært tverrsnitt eller surkulære rør er torsjonen:

der

  • T er den maksimale skjærkraft i overflaten.
  • JT er torsjonskonstanten i tverrsnittet.

 

 

I overført betydning tilbyr Torsjon:

  • Ekstra moment til prosjektet
  • Å stramme til skruen ved behov