Om Torsjon

Navn       Logo        Yngve Almås Larsen      Torsjon i media

Torsjon AS

Torsjon AS ble etablert i februar 2016. Bedriften er p.t. 100% eid av Yngve Almås Larsen.

Utøvelse av oppdragene skjer med stor involvering og samhandling med oppdragsgiver. Kundeforholdene blir ofte langvarige, mens oppdragene varierer etter prosjektporteføljen til kunden.

Bedriften er lokalisert i Sandnessjøen og har Helgeland som det geografiske primærområde.

Helgeland er et område som ligger helt sør i Nordland og har 84 946 innbyggere[1] og dekker et areal på 18 834,73 km²[2]. Det utgjør 49 prosent av arealet og 35 prosent av folkemengden i Nordland fylke.