PROSJEKTLEDELSE & ADMINISTRASJON

Profesjonell Prosjektledelse Bygg & Anlegg

Som kunde skal du være trygg på å få en prosjektleder som har stor teknisk og økonomisk forståelse.

 

Når personlige egenskaper og faglig kompetanse kombineres med evne til samhandling dannes grunnlaget for et godt sluttresultat.

 

Byggherrens og brukernes krav og forventninger skal tilfredsstilles, samtidig som man forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.

Vi leder ditt byggeprosjekt:

 • Tilpasses byggherrens organisasjon, kapasitet og prosjektmessige behov
 • Utførelse skjer etter avtalt rollebeskrivelse og ansvarsmatrise
 • Prosjektlederen  vil søke tett samhandling og integrering med byggherren
 • Prosjektlederen kan leies ut 100% og inngå direkte i oppdragsgivers prosjektorganisasjon

Bestill eller spør oss:

[wpforms id=»1575″]

Vi har særlig erfaring på prosjektledelse innen drift, vedlikehold og nybygg av:

 • Lavspent og høyspent luftlinjer
 • Lavspent og høyspent kabelanlegg
 • Sjøkabelanlegg
 • Transformatorstasjoner
 • Annen eiendom

Nøkkelord:

 • Prosjektadministrasjon og organisering
 • Kalkyler
 • Anskaffelsesstrategi, gjennomføring konkurranser og kontrahering
 • Oppfølging av entreprenører. Kvalitet, fremdrift, fakturering, endringer og sluttforhandling
 • Teknisk underlag og oppfølging
 • Dokumenthåndtering, referat og rapportering
 • Håndtering av myndigheter, grunneiere, rettighetshavere og andre interessenter
 • Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø, ytre miljø
 • Beslutningsgrunnlag
 • Prosjektplan, fremdriftsplan, SHA-plan
Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt