Referanse Prosjektledelse

PROSJEKTLEDELSE

22kV Høgspentkabel Sund -Langstranden

HK Sund - Langstranden

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Etablering av ny forsyningsløsning i Distribusjonsnett
Lengde trase: 11km
Spenningsnivå: 22kV
Beskrivelse:
10,4 km HS/LS grøft
11 stk nye nettstasjoner
3,1 km fellesføring bredbånd
9 stk fiberkummer
1 stk HS mast
1 km HS i sjø
Kostnadsramme: 13-15 MNOK
Status: Utførelse Pågår

22kV Sjøkabel Horn-Ylvingen-Vega

HK Sjøkabel

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Etablering av ny forsyningsløsning i Distribusjonsnett
Lengde trase: Totalt 14,2km sjøkabel
Spenningsnivå: 22kV
Beskrivelse: Etablering av ny høgspent forbindelse fra Horn til Vega, via Ylvingen, inkl 4 landtak og arbeider på land
Kostnadsramme: xx MNOK
Status: Detaljprosjektering pågår

Spenningsoppgradering 66kV til 132kV luftlinje
Leirosen til Meisfjord

HK Lei Mei

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Spenningsoppgradering regionalnett
Lengde trase: 10,7 km
Spenningsnivå: 66kV rives, 132kV etableres
Beskrivelse: 132kV Komposittmaster og stålmaster
Kostnadsramme: xx MNOK
Status: Detaljprosjektering pågår


S
penningsoppgradering 66kV til 132kV luftlinje Drevvatn til Leirosen

HK Dre-Lei

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Spenningsoppgradering regionalnett
Lengde trase:
17,8km
Spenningsnivå: 66kV rives, 132kV etableres
Beskrivelse: 132kV Komposittmaster og stålmaster
Kostnadsramme: Ca 70-80 MNOK
Status: Forprosjekt

Ny Meisfjord Transformatorstasjon

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Etablering av ny transformatorstasjon
Spenningsnivå: 22kV, 66kV og 132kV (regionalnett)
Beskrivelse:
Flytting og oppgradering av Meisfjord Transformatorstasjon. 20MVA transformator, 132/22kV. Utendørs 132kV bryterfelt.
Kostnadsramme: 30-40 MNOK
Status: Forprosjekt

 

Utvidelse Leirosen Transformatorstasjon

HK Leirosen

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Utvidelse av Transformatorstasjon, bygg og utendørs
Spenningsnivå: 22kV, 66kV og 132kV (regionalnett)
Beskrivelse: Bygge utendørs 132kV Bryterfelt, inkl utbedring av bygg og adkomst
Kostnadsramme: xx MNOK
Status: Forprosjekt

 

E6 Tilpasninger HS/LS nett

HK E6

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Ombygging og flytting 22kV distribusjonsnett
Spenningsnivå: 22kV
Beskrivelse: HS/LS kabler, nettstasjoner pga ny E6 på Helgeland
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Fortløpende utførelser

22kV Høgspentkabel Tilrem – Horn

4272-opi
Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: 11km OPI, 3 koblingsstasjoner, 3 nettstasjoner ++
Kostnadsramme: 18 MNOK
Status: Pågår

 

22kV Sjøkabel Austbø – Buøya

4270-legging-av-sjokabel-5
 Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: 2,5km 22kV sjøkabel
Kostnadsramme: 4 MNOK
Status: Ferdig

 

22kV Kleiva – Hundålvassdammen
Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett og Vannkraft
Type prosjekt: 8km OPI kanal, forprosjekt
Status: Terminert etter anskaffelsesfase pga kost/nytte

 

Tosbotn Trafostasjon * (sluttføring)

4260-tosbotn-trafostasjon
Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Trafostasjon
Kostnadsramme: 40 MNOK
Status: Ferdig

 

Trongsundet Trafostasjon * (sluttføring)

4255-trongsundet-trafostasjon
Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Trafostasjon
Kostnadsramme: 50 MNOK
Status: Ferdig

 

Masteombygging FEF 2006* (sluttføring)

masteombygging
Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Ombygging ca 750 22kV -og 11kV mastetrafoarrangement
Kostnadsramme: 120 MNOK
Status: Ferdig