Teknisk Tegning og Visualiseringer

Strandgt 30 Renovering og brukertilpasning

Strandgt 30 4

Byggherre/Oppdragsgiver: Rune Larsen og Anne-Helene Dahlheim
Type prosjekt: Forprosjekt med Tegning og situasjonsplan
Kostnadsramme: 3-6 MNOK
Status: Utredning Alternative Løsninger

Industriveien 5

HK Industriveien 5

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Holding
Type prosjekt: Forprosjekt renovering kontor og lagerbygg
Beskrivelse: Tegning og utredninger av ulike alternativer ombygging i 1 etg og 3 etg
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Forprosjekt pågår

Karivika Nettstasjon

HK Karivika

Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Bistand tegning og situasjonsplan
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Utført

Søvik Badehus og driftsbygning

Søvik

Byggherre/Oppdragsgiver: Øyvind Knapstad
Type prosjekt: Forprosjekt med Tegning, situasjonsplan og byggesøknad
Beskrivelse: Badehus, driftsbygg og nytt inngangsparti i tilknytning til eksisterende våningshus
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Søknad godkjent, detaljprosjektering pågår

Industriveien 5
Byggherre/Oppdragsgiver: Helgeland Kraft Nett
Type prosjekt: Forprosjekt ombygging
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Forprosjekt pågår

Dønna Barnehage
Byggherre/Oppdragsgiver: Dønna Kommune
Type prosjekt: Forstudie Nybygg og utomhus
Kostnadsramme: 22 MNOK
Status: Forprosjekt ferdig, avventer realisering

1827-1-donna-barnehage1

1827-1-donna-barnehage4

Mølnhussletta 7
Byggherre/Oppdragsgiver: Magnus Igeland
Type prosjekt: Forprosjekt og byggetegninger
Kostnadsramme: Ikke satt
Status: Pågår

Annet

Visualiseringer av planlagt hus på tomt

hus-leines2

Visualisering av planlagt utsikt fra balkong

hus-leines