REFERANSER: SHA-KOORDINERING

Det vi har gjort innenfor sikring av byggeprosjekt

Vi er stolte over våre referanser

Vi er stolte over våre referanser

Erfaringene er gode fra prosjekter hvor byggherren har stilt krav til HMS og følger dette opp aktivt. Arbeidstilsynets rapporter fra slike prosjekter viser blant annet:

 

 • økt trivsel
 • lavere sykefravær
 • fornøyde entreprenører og arbeidstakere
 • lønnsomt prosjekt
 • positiv medieomtale
 • ferdig bygg til fastsatt tid
 • gode miljømessige lokaler for brukerne

Torsjon AS har i en årrekke høstet de samme erfaringene som Arbeidstilsynet. Her har vi listet opp de prosjektene der vi har bistått byggherrer med etterlevelse av byggherreforskriften. Våre roller har vært Koordinator Prosjekteringsfasen (KP), Koordinator Utførelsesfasen (KU), Byggherrens Representant; mens vi velger en samlebetegnelse og kaller dette for SHA-koordinator.

REFERANSEPROSJEKTER SHA

 • Nytt svømmebasseng. Oppdragsgiver Herøy kommune
 • Plurheia Transformatorstasjon. Oppdragsgiver Linea AS.
 • 22kV kabel Røvassdal-Plurheia. Oppdragsgiver Linea AS.
 • SHA rammeavtale med Leirfjord kommune.
 • Utbygging Leirfjord barne og ungdomsskole. Oppdragsgiver Leirfjord kommune.
 • Ombygging Leirfjord sykehjem. Oppdragsgiver Leirfjord kommune.
 • Leirfjord Brannstasjon. Oppdragsgiver Leirfjord kommune.
 • Ny E6 sør og nord for Mosjøen. Oppdragsgiver Helgeland Kraft Nett AS.
 • Fjerning av forurensete masser og asfaltering Helgeland Kraft Mosjøen. Oppdragsgiver Helgeland Kraft AS.
 • Bygging av nye Dønna Barnehage. Oppdragsgiver Dønna Kommune
 • Ombygging Ind. Veien 5, Mosjøen. Oppdragsgiver Helgeland Kraft AS.
 • Kabel Sund – Langstrand, Bendiksen Entrep. Oppdragsgiver Helgeland Kraft Nett AS.
 • Kabel Tilrem-Horn, Br. Hals Entrep. Oppdragsgiver Helgeland Kraft Nett AS.
 • Sjøkabel Horn – Ylvingen – Igerøy, Grunnpartner Entrep. Oppdragsgiver Helgeland Kraft Nett AS.
Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt