BRANNVERN

Vi i Torsjon AS er her for deg

Sentrale spørsmål til deg som bruker et bygg

Sentrale spørsmål til deg som bruker et bygg

Har du som bruker bygget:

 

 • Reflektert over at det er du personlig som kan skades eller i brann?
 • Kompetanse innen brannsikker adferd?
 • Fått informasjonen fra eier om byggets branntekniske barrierer?
 • Forståelse for hvordan brannteknisk utstyr virker og hva du må bidra med for at de skal virke?
 • Utarbeidet en branninstruks for rømning fra eget område, inkludert evakuering av personer med funksjonsnedsettelse som ikke kommer seg ut på egen hånd?
 • Plan for brannøvelser, samt gjennomført og dokumentert disse?
 • Rapportert noen avvik ved bygningen til eieren?
 • Personell med oppgaver innen brannvern, og er de kvalifiserte, instruerte, opplærte og motiverte?
 • Dokumentert brannsikkerheten, og organisert brannvernet på en hensiktsmessig måte?
 • Kontroll på oppsamlingsplass ved brannalarm eller brann?
 • Kontroll på plassering og bruk av brannslokkingsutstyret, rømningsveiene i bygningen samt varslings– og evakueringsrutinene ved brann?
 • Kunnskap om brannårsaker og brannutvikling?

Har du som bruker bygget:

 

 • Reflektert over at det er du personlig som kan skades eller i brann?
 • Kompetanse innen brannsikker adferd?
 • Fått informasjonen fra eier om byggets branntekniske barrierer?
 • Forståelse for hvordan brannteknisk utstyr virker og hva du må bidra med for at de skal virke?
 • Utarbeidet en branninstruks for rømning fra eget område, inkludert evakuering av personer med funksjonsnedsettelse som ikke kommer seg ut på egen hånd?
 • Plan for brannøvelser, samt gjennomført og dokumentert disse?
 • Rapportert noen avvik ved bygningen til eieren?
 • Personell med oppgaver innen brannvern, og er de kvalifiserte, instruerte, opplærte og motiverte?
 • Dokumentert brannsikkerheten, og organisert brannvernet på en hensiktsmessig måte?
 • Kontroll på oppsamlingsplass ved brannalarm eller brann?
 • Kontroll på plassering og bruk av brannslokkingsutstyret, rømningsveiene i bygningen samt varslings– og evakueringsrutinene ved brann?
 • Kunnskap om brannårsaker og brannutvikling?

God brannsikkerhet oppnås gjennom et planlagt samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Både eier og bruker har derfor plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket. Det er også slik i Norge at vi har et generelt krav til aktsomhet. Det betyr at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

God brannsikkerhet oppnås gjennom et planlagt samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Både eier og bruker har derfor plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket. Det er også slik i Norge at vi har et generelt krav til aktsomhet. Det betyr at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Torsjon AS veileder gjerne deg og din organisasjon med å forstå det lovpålagte ansvaret, og vi hjelper deg med å oppfylle kravene.

Vi i Torsjon AS er her for deg

Brukeren har en grunnleggende plikt til å bruke byggverket i samsvar med kravene til byggverket, og unngå unødig risiko for brann.

 

Les mer på:

Forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt