SHA-KOORDINERING

Vi sikrer ditt byggeprosjekt

Profesjonell prosjektledelse kombinert med tekniske ingeniørtjenester og SHA-oppfølging.

Vi leder ditt byggeprosjekt:

 • Tilpasses byggherrens organisasjon, kapasitet og prosjektmessige behov
 • Utførelse skjer etter avtalt rollebeskrivelse og ansvarsmatrise
 • Prosjektlederen  vil søke tett samhandling og integrering med byggherren
 • Prosjektlederen kan leies ut 100% og inngå direkte i oppdragsgivers prosjektorganisasjon
 • Koordinator Prosjektering (KP)
 • Koordinator Utførelse (KU)
 • Rutiner og systemer
 • Forebyggende aktiviteter
 • Avviksrapportering og oppfølging/håndtering
 • Rapport om uønskede hendelser
 • Kortrapporter
 • Introgjennomganger
 • SHA-planer
 • Risikovurderinger
 • Vernerunder
 • Jobbobservasjoner
 • Ledelsesinspeksjoner
 • Rollebeskrivelser og ansvarsavklaringer
 • Referater
 • Arbeidstilsynet
 • Dokumenthåndtering og kontroll
 • Gransking etter uhell/ulykker/alvorlige hendelser
 • Samordning
 • Beredskap og varslingsplaner
 • Riggplan
 • Avfallsplan
 • Miljøplan og tiltaksplan
 • Sikker jobb og miljøanalyser

Nøkkelord:

 • Prosjektadministrasjon og organisering
 • Kalkyler
 • Anskaffelsesstrategi, gjennomføring konkurranser og kontrahering
 • Oppfølging av entreprenører. Kvalitet, fremdrift, fakturering, endringer og sluttforhandling
 • Teknisk underlag og oppfølging
 • Dokumenthåndtering, referat og rapportering
 • Håndtering av myndigheter, grunneiere, rettighetshavere og andre interessenter
 • Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø, ytre miljø
 • Beslutningsgrunnlag
 • Prosjektplan, fremdriftsplan, SHA-plan

Bestill eller spør oss: