Teknisk tegning, kart og visualisering

3D-tegning

Torsjon AS tegner og visualiserer dine bygg og utendørsområder. Vi gjennomfører også digitale walk-through sammen byggherre og sluttbrukere.

 

Som kunde skal du være trygg på at sluttproduktet tilfredsstiller Byggherrens og brukernes krav og forventninger. Gode modelleringer av tiltaket vil sikre god visuell kvalitet, universell utforming. Det forenkler også pålagt kontroll og dokumentasjon på at tiltaket oppfyller myndighetenes tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

 

Gode 3D modelleringer sikrer god nytteverdi og reduserer misforståelser hos sluttbruker. Versjonshåndtering og gode visualiseringer hindrer også misforståelser og fordyrende endringsarbeider fra entreprenørene. Det gjør også saksbehandlingen enklere for relevante myndigheter.

Vi leder ditt byggeprosjekt:

 • 3-D tegning
 • Bygg
 • «Walk through» i 3D modell
 • Visualiseringer
 • Beslutningsgrunnlag
 • GIS og spesialkart
 • Trasekart
 • Grunneierkart til tinglysning

Nøkkelord:

 • Plan-, snitt-, fasade-, og detaljtegninger
 • Møbleringsplan
 • Utomhusplan og situasjonsplan,
 • Komponenter
 • Spesialprodukter som beslutningsgrunnlag

Bestill eller spør oss:

[wpforms id=»1575″]

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt