Teknisk tegning og visualisering

 

  • 3-D tegning
  • Bygg
  • «Walk through» i 3D modell
  • Visualiseringer
  • Beslutningsgrunnlag

 

Nøkkelord:

  • Plan-, snitt-, fasade-, og detaljtegninger
  • Møbleringsplan
  • Utomhusplan og situasjonsplan,
  • Komponenter
  • Spesialprodukter som beslutningsgrunnlag