BRANNVERN

Vi i Torsjon AS er her for deg

Våre produkter og tjenester i brannvern

Våre produkter og tjenester i brannvern

Bygg

 • Brannsikkerhetsstrategi
 • Brannkonsept
 • Brannteknisk prosjektering (RIBr)
 • Tilstandsanalyser byggverk
 • Tiltaksplaner og handlingsplaner
 • Risikoanalyse og vurderinger
 • Brannverndokumentasjon
 • Gjennomgå sluttdokumentasjon
 • Lovlighetskontroll bruk & tillatelser
 • Branntegninger og kart (se egen liste)

Bygg

 • Brannsikkerhetsstrategi
 • Brannkonsept
 • Brannteknisk prosjektering (RIBr)
 • Tilstandsanalyser byggverk
 • Tiltaksplaner og handlingsplaner
 • Risikoanalyse og vurderinger
 • Brannverndokumentasjon
 • Gjennomgå sluttdokumentasjon
 • Lovlighetskontroll bruk & tillatelser
 • Branntegninger og kart (se egen liste)

Branntegninger og kart

 • Rømningsveier
 • Brannskillende bygningsdeler med forutsatt brannmotstand (branncellebegrensende vegger, seksjoneringsvegger og brannvegger)
 • Nød- og ledesystem
 • Plassering av brannslanger og brannslokkere
 • Sentral, klokker og manuelle meldere for brannalarmanlegg angitt
 • Brannsmitte
 • Kjølesoner
 • Avstand til terreng
 • Nødutganger, stiger, etc
 • Brannskiller i etasjeskiller, tak og gulv
 • Brannkrav, f eks brannmotstand
 • Holdemagnet og funksjon ved utløst alarm
 • Dørpumpe/dørlukker
 • Panikkbeslag/rømningsmetodikk
 • Merking
 • Kjørevei(-er) for brannvesenet
 • Brannvesenets hovedinnsatsvei og andre angrepsveier
 • Brannvesenets tilgjengelighet rundt hele bygningen, inkludert eventuell oppstillingsplass for høydemateriell
 • Brannvegger og seksjoneringsvegger
 • Brannkummer og hydranter
 • Samlingspunkt
 • ev.nøkkelboks
 • ev. adkomst til brannalarmsentral, sprinklersentral og hovedstoppekran

Branntegninger og kart

 • Rømningsveier
 • Brannskillende bygningsdeler med forutsatt brannmotstand (branncellebegrensende vegger, seksjoneringsvegger og brannvegger)
 • Nød- og ledesystem
 • Plassering av brannslanger og brannslokkere
 • Sentral, klokker og manuelle meldere for brannalarmanlegg angitt
 • Brannsmitte
 • Kjølesoner
 • Avstand til terreng
 • Nødutganger, stiger, etc
 • Brannskiller i etasjeskiller, tak og gulv
 • Brannkrav, f eks brannmotstand
 • Holdemagnet og funksjon ved utløst alarm
 • Dørpumpe/dørlukker
 • Panikkbeslag/rømningsmetodikk
 • Merking
 • Kjørevei(-er) for brannvesenet
 • Brannvesenets hovedinnsatsvei og andre angrepsveier
 • Brannvesenets tilgjengelighet rundt hele bygningen, inkludert eventuell oppstillingsplass for høydemateriell
 • Brannvegger og seksjoneringsvegger
 • Brannkummer og hydranter
 • Samlingspunkt
 • ev.nøkkelboks
 • ev. adkomst til brannalarmsentral, sprinklersentral og hovedstoppekran

Administrative systemer & rutiner

  • Dokumentere eiers ansvar og plikter
  • Dokumentere brukers ansvar og plikter
  • Organisatoriske og tekniske tiltak
  • Utarbeide samordningsavtaler
  • Organisasjonsutvikling
  • Brannvernrunder
  • Brannvernleder / Eiers representant Brannvern
  • Internkontroll
  • Utarbeide og implementere brannforebyggende planer
  • Branninstruks
  • Systemer og rutiner
  • Avvikshåndtering
  • Forvaltning og utvikling
  • Oppfølging av avtaler
   • Serviceavtale
   • Håndverkere
   • Abonnement
   • Alarmoverføring
   • Jevnlig kontroll av fagkyndig
   • Leiekontrakter, fremleie, mtp brannvern
  • Beslutningsgrunnlag for valg av løsninger
  • Organisasjonsplan for brannsikkerhet
  • Oversikt over bruk og leietakere
  • Situasjoner med skiftende risiko (ombygginger, vareleveranser, o.l)
  • Bistand ifm tilsynsmyndigheten
  • Bistand ifm forsikring

NB! Det er viktig at tegninger er komplette og viser samtlige etasjer, med en rominndeling i tråd med dagens situasjon. Det er ikke noe problem hvis du mangler tegninger. Da  kan vi måle opp med laser, eller få gjennomført en 3D scanning, av bygget.

Kompetanse og adferd

   • Kurs og opplæring eiere
   • Kurs og opplæring brukere
   • Opplæring Brannvern
   • Opplæring Brannsikker adferd
   • Sikkerhetskultur

Administrative systemer & rutiner

  • Dokumentere eiers ansvar og plikter
  • Dokumentere brukers ansvar og plikter
  • Organisatoriske og tekniske tiltak
  • Utarbeide samordningsavtaler
  • Organisasjonsutvikling
  • Brannvernrunder
  • Brannvernleder / Eiers representant Brannvern
  • Internkontroll
  • Utarbeide og implementere brannforebyggende planer
  • Branninstruks
  • Systemer og rutiner
  • Avvikshåndtering
  • Forvaltning og utvikling
  • Oppfølging av avtaler
   • Serviceavtale
   • Håndverkere
   • Abonnement
   • Alarmoverføring
   • Jevnlig kontroll av fagkyndig
   • Leiekontrakter, fremleie, mtp brannvern
  • Beslutningsgrunnlag for valg av løsninger
  • Organisasjonsplan for brannsikkerhet
  • Oversikt over bruk og leietakere
  • Situasjoner med skiftende risiko (ombygginger, vareleveranser, o.l)
  • Bistand ifm tilsynsmyndigheten
  • Bistand ifm forsikring

NB! Det er viktig at tegninger er komplette og viser samtlige etasjer, med en rominndeling i tråd med dagens situasjon. Det er ikke noe problem hvis du mangler tegninger. Da  kan vi måle opp med laser, eller få gjennomført en 3D scanning, av bygget.

Kompetanse og adferd

   • Kurs og opplæring eiere
   • Kurs og opplæring brukere
   • Opplæring Brannvern
   • Opplæring Brannsikker adferd
   • Sikkerhetskultur

God brannsikkerhet oppnås gjennom et planlagt samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Både eier og bruker har derfor plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket. Det er også slik i Norge at vi har et generelt krav til aktsomhet. Det betyr at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

God brannsikkerhet oppnås gjennom et planlagt samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Både eier og bruker har derfor plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket. Det er også slik i Norge at vi har et generelt krav til aktsomhet. Det betyr at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Torsjon AS veileder gjerne deg og din organisasjon med å forstå det lovpålagte ansvaret, og vi hjelper deg med å oppfylle kravene.

Vi i Torsjon AS er her for deg

Brukeren har en grunnleggende plikt til å bruke byggverket i samsvar med kravene til byggverket, og unngå unødig risiko for brann.

 

Les mer på:

Forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt