Torsjon AS tilbyr profesjonell prosjektledelse kombinert med tekniske ingeniørtjenester innen bygg og anlegg. Prosjektene tas gjerne hele veien fra idé og frem til ønsket sluttresultat.

3d-scanning

3D-scanning går raskt og er kostnadseffektivt. Med enorme mengder med data og underlag som gir deg som prosjekterende store fordeler, f. eks ved manglende underlag på prosjekt eller ved detaljprosjektering mot eksisterende konstruksjoner.

Torsjon AS tilbyr profesjonell prosjektledelse kombinert med tekniske ingeniørtjenester innen bygg og anlegg. Prosjektene tas gjerne hele veien fra idé og frem til ønsket sluttresultat.

3d-scanning

3D-scanning går raskt og er kostnadseffektivt. Med enorme mengder med data og underlag som gir deg som prosjekterende store fordeler, f. eks ved manglende underlag på prosjekt eller ved detaljprosjektering mot eksisterende konstruksjoner.

Hvorfor

du velger oss

Prosjektledelse

Ingeniørtjenester

Teknisk tegning og visualiseringer

SHA-koordinering

3D-Scanning / Digital tvilling

Brannvern

Kurs og opplæring

Hvorfor

du velger oss

Prosjektledelse

Ingeniørtjenester

Teknisk tegning og visualiseringer

SHA-koordinering

3D-Scanning / Digital tvilling

Brannvern

Kurs og opplæring

Sammenlignet med fysiske kurs har e-læring den fordelen av det er mer fleksibelt og tilbyr flere muligheter for å engasjere deg og dine medarbeidere.

Sammenlignet med fysiske kurs har e-læring den fordelen av det er mer fleksibelt og tilbyr flere muligheter for å engasjere deg og dine medarbeidere.

NAVNET

Det mekaniske begrepet

Inspirasjon til firmanavnet er hentet fra fagterminologien til en bygningsingeniør. Navnet Torsjon kommer fra det mekaniske begrepet torsjon. Det betyr vridning om lengdeaksen.

PROSJEKT-LEDELSE

Et godt sluttresultat

Byggherrens og brukernes krav og forventninger skal tilfredsstilles, samtidig som man forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.

LOGOEN

Med kunnskapens røtter

Symbolikken vil ha ulike betydninger for den som tolker det. Intensjonen er å skape nysgjerrighet, samt gi assosiasjoner i retning av flere synspunkter og hvordan man ser den.

INGENIØR-TJENESTER

Oppfyller tekniske krav

Lover og forskrifter skal oppfylles. Byggdetaljblad og bransjestandarder fungerer som beste praksis, men det må også kombineres med erfaringer og lokal kunnskap.

Hva vi er
gode på

Torsjon AS er en liten og fleksibel bedrift. Andre typer prosjekt kan også tas på forespørsel. Bedriften har et stort nettverk og har tilgang til mange dyktige ressurspersoner.

Torsjon AS er et solid selskap med langsiktige ambisjoner. Bedriftens hovedfokus er på kvalitet, ansvar og personlig oppfølging. Utøvelse av oppdragene skjer med stor involvering og samhandling med oppdragsgiver.

Bedriftens største kunder er innen energiforsyningen og offentlig sektor.

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt