OM OSS

Torsjon AS ble etablert i februar 2016.

67070147_2305793396339210_4704814717724524544_o

Hvem er vi?

Torsjon AS tilbyr profesjonell prosjektledelse kombinert med tekniske ingeniørtjenester innen bygg og anlegg. Prosjektene tas gjerne hele veien fra idé og frem til ønsket sluttresultat.

Som prosjektleder har man det operative ansvaret for prosjekt.

Herunder skal man sørge for at SHA-arbeidet blir organisert på en god måte.

Som prosjektleder har man ofte ansvar for å utpeke koordinator etter byggherreforskriften, og sørge for utarbeidelse av SHA-mål og tilhørende SHA-plan og ROS-analyse.

Våre oppdrag

Torsjon AS har gjennom sin oppdragsløsning ledet prosjekter helt fra ide & forprosjekt, gjennom anskaffelse & kontrahering, via utførelse/gjennomføring og frem til dokumentasjon & avslutning.

Vår kvalitetspolicy

Torsjon AS skal til enhver tid ha et velfungerende kvalitetssikringssystem basert på prinsipper fra kjente internasjonale kvalitetssikringsstandarder, men tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet.

Vårt engasjerte team

Våre ansattes kompetanse og drivkraft er bedriftens viktigste ressurs for å kunne levere kvalitet til våre kunder. Våre prosesser og systemer skal kontinuerlig forbedres for å best mulig understøtte våre medarbeidere til å prestere og levere avtalte produkter og tjenester.

Vårt viktigste kvalitetssikringstiltak skal være våre ansattes kompetanse. I våre leveranser forplikter vi oss til å minimum gjennomføre egenkontroll, sidemannskontroll og gjennomføre en sluttevaluering.

Vil du jobbe i Torsjon?

Det hender vi trenger flere folk i bedriften med god kompetanse. Derfor kan det lønne seg å sende en åpen søknad - så tar vi kontakt dersom det skulle dukke opp noe.

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt